Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 listopada 2019
25. BATALION DOWODZENIA - TOMASZÓW MAZOWIECKI
Weryfikacja do zawodowej służby wojskowej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych i podoficerów informuję, że najbliższe kwalifikacje prowadzone będą w dniu 5. grudnia 2019 r. Termin stawiennictwa 5. grudnia 2019 r. o godzinie 7.40 na Biurze przepustek 25. Brygady Kawalerii Powietrznej - Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72

 Kandydat musi spełniać następujące warunki:
- odbyta służba przygotowawcza lub odbyta zasadnicza służba wojskowa;
- niekaralność;
- wysoka sprawność fizyczna.

Kandydat powinien posiadać:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową, dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- strój do egzaminu w wychowania fizycznego;

 Szczegółowe informacje można uzyskać:
- w WKU Kołobrzeg pod nr telefonu: 261 223 113 lub 261 223 115
- w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 167 812

 

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

    
  • BIP