Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 września 2018
Uzupełnienie stanowisk służbowych - 31. batalion radiotechniczny Wrocław
Informacja dotyczy stanowisk dla oficerów i podoficerów.


 

 

 

 

 

 

W związku z koniecznością uzupełnienia stanowisk służbowych w 31. batalionie radiotechnicznym w dniu 25.09.2018 r. o godz. 8.00 (ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w m. Wrocław, m. Poznań, m. Powidz, m. Łask oraz m. Bytom.

Osoby zgłaszające się na kwalifikacje powinny posiadać ze sobą dokument tożsamości (książeczka wojskowa) jak również dokument potwierdzający posiadanie specjalności wojskowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego oraz strój sportowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 669 921 lub 261 669 969

- w WKU Kołobrzeg pod nr telefonu: 261 223 110

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl