Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 maja 2020
JW 4495 - KRAKÓW
Kwalifikacja do korpusu szeregowych zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych zaplanowane w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie:
- 23 czerwca
- 14 lipca
- 11 sierpnia
- 08 września i 22 września
- 06 października i 20 października
- 10 listopada i 24 listopada
- 08 grudnia i 15 grudnia   

Kandydaci zainteresowani zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji:
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach:
I-szy etap: wstępna kwalifikacja telefoniczna nr tel. 261 134 551 lub 261 134 602
II- etap: w Jednostce wojskowej 4495.

Kandydaci, którzy nie odbędą kwalifikacji wstępnej oraz nieposiadający dokumentów wymienionych powyżej nie zostaną przyjęci.

Czas i miejsce stawiennictwa — godz. 08.00 przy biurze przepustek JW 4495, ul. Wrocławska 82, Kraków.
Maksymalnie 5 osób po ukończeniu kwalifikacji wstępnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- w WKU Kołobrzeg pod nr telefonu: 261 223 110
- w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 134 551 lub 261 134 602

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

    
  • BIP