Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 maja 2020
15. PUŁK PRZECIWLOTNICZY - GOŁDAP
Kwalifikacja i nabór kandydatów do służby zawodowej w korpusie szeregowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

15. pułk przeciwlotniczy w Gołdapi prowadzi kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych.
KWALIFIKACJE SĄ PROWADZONE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM w dwóch garnizonach:
w garnizonie Gołdap przy ul. Partyzantów 33
w garnizonie Elbląg przy ul. Kwiatkowskiego 15

Warunki naboru:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wiek – poniżej 35 roku życia;
 3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;
 4. odbyta służba przygotowawcza (zaświadczenie o ukończeniu służby) zasadnicza służba wojskowa (nie uwzględniana służba zastępcza);
 5. niekaralność;
 6. dobry stan zdrowia;
 7. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
 8. preferowani są kierowcy kat. C+E i C

Kandydaci powinn posiadać:

1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF;
2. strój sportowy;
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, itp.);
4. inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia (zaświadczenia, świadectwa, dyplomy);
5. zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej.

Informacje szczegółowe:

WKU Kołobrzeg - 261 223 110
Garnizon Gołdap – 261 336 244
Garnizon Elbląg – 261 313 216

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
tel. 261223140

  
 • BIP