Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

19.11.2018
19.02.2018
19.02.2018
19.02.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl