Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 października 2018
Kwalifikacje do korpusu szeregowych - 102. batalion ochrony KobylankaKwalifikacje do korpusu szeregowych w Jednostce Wojskowej w m. Bielkowo (woj. Zachodniopomorskie)

 Kwalifikacje odbywać się będą w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca

Stawiennictwo w dniu kwalifikacji godz. 8.00

Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać oryginał nw. dokumentów wraz z wykonaną kserokopią:

- książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,  zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych.

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;

- strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, przybory do pisania, kserokopie posiadanych dokumentów.

 W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:

- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;

- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;

Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia.

Poszukiwani są szczególnie kandydaci na stanowiska
w korpusie szeregowych zawodowych, korpus osobowy wojsk lądowych:

- o specjalnościach ogólnowojskowych::

  • celowniczy
  • zwiadowca, zwiadowca - nurek
  • strzelec

- o specjalnościach logistycznych:

  • kierowca z uprawnieniami kat. C, C+E;
  • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
  • kucharz;
  • operator koparki;
  • mechanik
  • elektromechanik

- o specjalnościach przeciwlotniczych:

  •  obsługa armaty przeciwlotniczej, celowniczy;

UWAGA !

Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje, proszę potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji pod nr telefonu 261 461 123 do 126

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl