Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 czerwca 2018
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej - 11. BATALION DOWODZENIA ŻAGAŃW każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00, 11 batalion dowodzenia w m. Żagań, będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane służbą powinny posiadać następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego:

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (dotyczy żołnierzy NSR);

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (dotyczy żołnierzy NSR);

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;

- ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:

Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej;

Etap II - kompletowanie niezbędnych dokumentów;

Etap III - rozmowa kwlifikacyjna.

 Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w WKU Kołobrzeg pod nr telefonu: 261 223 113 lub 261 223 115

- w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 688 360 lub 261 688 364

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl