Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 lipca 2018
KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ - JW. 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 06 lipca 2018 r.

Termin stawiennictwa 06.07.2018 r. o godzinie 08.30 w JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72

 

  

 

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

- strój sportowy;

- przybory piśmiennicze.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w WKU Kołobrzeg pod nr telefonu: 261 223 115 lub 261 223 113

- w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 167 714

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl