Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
06 września 2018
KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ - 25. BATALION DOWODZENIA TOMASZÓW MAZOWIECKI 

 

 

 

 

 

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 03 października 2018 r. Termin stawiennictwa 03 października 2018 r. o godzinie 7.40 na Biurze przepustek 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72

 

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 - odbyta służba przygotowawcza lub odbyta zasadnicza służba wojskowa;

- niekaralność;

- wysoka sprawność fizyczna.

Kandydat powinien posiadać:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;

- książeczkę wojskową, dowód osobisty;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);

- strój sportowy;

- na weryfikację mogą zgłaszać się żołnierze rezerwy posiadający stopień: PLUTONOWY.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać - sprawdź tutaj - lub:

- w WKU Kołobrzeg pod nr telefonu: 261 223 115 lub 261 223 113

- w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 167 832 lub 261 167 812

 

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl