Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 września 2018
Kwalifikacje do korpusu szeregowych - JW 1223 koszalinJednostka Wojskowa 1223 w Koszalinie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w następujących terminach:

- 10 września 2018 r.

- 8 października 2018 r.;

- 12 listopada 2018 r.;

- 10 grudnia 2018 r.

Żołnierze chcący przystąpić do kwalifikacji winni stawić się w wybranym terminie do godz. 7.50 na biurze przepustek JW. 1223 w Koszalinie ul. 4-go Marca 5. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- dokument tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);

- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);

- prawo jazdy;

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;

- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych;

- dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacja i umiejętności.

W pierwszej kolejności będą brani pod uwagę żołnierze NSR JW. 1223 Koszalin. Z uwagi na specyfikację jednostki pożądani są żołnierze:

- kierowca SW:38T65 (kierowca kategorii C+E);

- kierowca SW:38T64 (kierowca kategorii C);

- korpus osobowy 22 i 32.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w WKU Kołobrzeg pod nr telefonu: 261 223 115 lub 261 223 113

- w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 457 265

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl