Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 października 2019
102. batalion ochrony - Bielkowo
Kwalifikacje do korpusu szeregowych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje do korpusu szeregowych w Jednostce Wojskowej w m. Bielkowo (woj. Zachodniopomorskie) odbędą się w dniach: 04 i 25.11.2019 r., 02 i 16.12.2019 r. oraz 07 i 20.01.2020 r.
Stawiennictwo w dniu kwalifikacji o godz. 8.00

Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać oryginał nw. dokumentów wraz z wykonaną kserokopią:
- książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,  zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych.
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, przybory do pisania, kserokopie posiadanych dokumentów.

 W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
- żołnierze po służbie przygotowawczej.

Poszukiwani są szczególnie kandydaci na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych, korpus osobowy wojsk lądowych:

- o specjalnościach ogólnowojskowych:

 • zwiadowca, zwiadowca - nurek

- o specjalnościach logistycznych:

 • kierowca z uprawnieniami kat. C, C+E;
 • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,
 • kucharz;
 • operator koparki;
 • mechanik
 • elektromechanik

- o specjalnościach przeciwlotniczych:

 •  obsługa armaty przeciwlotniczej, celowniczy;

UWAGA !
Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje, proszę potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji pod nr telefonu 261 461 123 do 126 lub 261 461 075

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

  
 • BIP