Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 czerwca 2020
102. batalion ochrony - Bielkowo
Kwalifikacje do korpusu szeregowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !
Każdorazowo przed udaniem się na kwalifikacje, proszę potwierdzić telefonicznie termin kwalifikacji (indywidualnie na konkretny dzień i godzinę) - telefon 261 461 125

Kwalifikacje do korpusu szeregowych w Jednostce Wojskowej w m. Bielkowo (woj. Zachodniopomorskie) odbędą się w dniach: 08.06.2020 r. oraz 22.06.2020 r.

Kandydaci zanim stawią się w jednostce muszą wcześniej umówić się indywidualnie na konkretny dzień i godzinę. Kandydat w dniu kwalifikacji powinien posiadać oryginał nw. dokumentów wraz z wykonaną kserokopią:
- książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, opinie służbowe, kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,  zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. uprawnienia do obsługi maszyn inżynieryjnych;
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia testu wysiłkowego ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, przybory do pisania, kserokopie posiadanych dokumentów.

 W kwalifikacjach na wolne stanowiska mogą brać udział:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
- żołnierze po służbie przygotowawczej.

Poszukiwani są szczególnie kandydaci na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych, korpus osobowy wojsk lądowych:

- o specjalnościach ogólnowojskowych:

  • zwiadowca, zwiadowca - nurek

- o specjalnościach logistycznych:

  • kierowca z uprawnieniami kat. C, C+E;
  • obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego;
  • operator koparki;
  • mechanik
  • elektromechanik

- o specjalnościach przeciwlotniczych:

  •  obsługa armaty przeciwlotniczej, celowniczy;

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
tel. 261223140

    
  • BIP