Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 października 2018
Oferta edukacyjna wojskowej akademii technicznej
Numery kontaktowe dla powoływanych na studia wojskowe czynne w godz. 7.30-15.30 - 261 837 634, 261 837 623, 261 837 298, 261 837 807


 

 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją zadań wynikających z koncepcji rozwoju Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w zakresie upowszechniania oferty edukacyjnej poprzez dostępne metody, techniki i nowoczesne środki przekazu informacji oraz bezpośrednią promocję wyższego szkolnictwa wojskowego w środowisku cywilnym, przedstawiamy aktualną informację dotyczącą studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej.

Oferta edukacyjna WAT – kliknij tutaj

Więcej informacji na stronie uczelni – http://www.wat.edu.pl/

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl