Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
04 listopada 2019
WETERANI - NOWE UPRAWNIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

NOWE UPRAWNIENIA
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wprowadzone zostały między innymi kolejne uprawnienia dla weteranów i weteranów poszkodowanych:
Art.30a 1. weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1. jest legitymacja weterana, weterana poszkodowanego.

Dodatkowo informujemy, że w dniu 01.10.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Koszalińską a kołem terenowym nr 18 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Koszalinie, w myśl którego Uczelnia zobowiązuje się do udzielenia rabatów za czesne dla osób chcących podwyższać swoje kwalifikacje a mające status Weterana Poszkodowanego w wysokości 15% a Weterana w wysokości 10%
Informacje szczegółowe pod adresem e-mail - skmponz18@gmail.com

Informacje o procedurze uzyskania statusu weterana można uzyskać:
Koordynator 
p. Anna HEDESZYŃSKA – KACZMAREK 
tel. 261 223 120 
Pełne informacje dotyczące problematyki weteranów można uzyskać na stronie: 
http://centrum-weterana.mon.gov.pl/

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
e-mail: weterani@ron.mil.pl
tel.: 261 842 234 lub 261 842 237
sprawy weteranów oraz rodziny żołnierzy poległych wynikające z faktu pełnienia służby poza granicami państwa;
tel.: 261 842 149
sprawy instytucji, organizacji i innych podmiotów związane z zakresem działalności Zespołu.

 AKTY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 ze zm.).
2. Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dz. Urz. MON z 2015 r., poz. 321).

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

    
  • BIP