Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kołobrzegu jest terenowym organem wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

 Do zadań Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy:

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
tel. 261223140

    
  • BIP