Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

W resorcie obrony narodowej udostępnianie informacji publicznej jest unormowane:
 
  • Decyzją Nr 209 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r.
(Dz.Urz.MON z 2014 r. poz. 172) 
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

    
  • BIP