Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu

Deklaracja dostępności

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wkukolobrzeg.wp.mil.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017.01.17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.08.17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzone wg stanu na dzień 30 grudnia 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.08.17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Przemysław Torzewski, wkukolobrzeg@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 223 103. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Przemysław Torzewski, adres poczty elektronicznej wkukolobrzeg@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 261 223 103. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 9, 78-100 Kołobrzeg (budynek obejmuje parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro).

Budynek ogrodzony jest metalowym płotem z wejściem od ul. Jedności Narodowej.

Furtka otwarta jest dla interesantów w godzinach pracy WKU. Przy furtce, na wysokości 110 cm od podłoża, znajduje się dzwonek dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Przed wejściem głównym budynku WKU zlokalizowany jest parking dla pojazdów interesantów.

W budynku WKU nie ma wind, którymi można wjechać na wyższe piętra.

Ze względu na bariery architektoniczne budynek nie jest całkowicie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Portiernia znajduje się po lewej stronie, po wejściu do budynku. Od wejścia do portierni należy pokonać sześć stopni schodów. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z Systemem Kontroli Dostępu. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim nie mają możliwości poruszania się po budynku. 

W budynku nie ma windy ani toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku WKU nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W budynku WKU nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Personel portierni nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Osoby odwiedzające WKU nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantom cały czas towarzyszą osoby przyjmujące. Na teren WKU można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z uwagi na brak dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w celu zapewnienia właściwych warunków obsługi, proszone są o wcześniejszy kontakt, dzwoniąc na numer telefonu: (+48) 261 223 103.

Istnieje również możliwość załatwienia spraw w formie elektronicznej. Adres poczty mailowej znajduje się na stronie internetowej urzędu.

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.