Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRAWA INTERESANTA

Z chwilą przedstawienia pracownikowi Wojskowej Komendy Uzupełnień Twojej sprawy, podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do jej załatwienia. 

W trakcie prowadzonego postępowania urzędnik jest zobowiązany do traktowania Cię w sposób indywidualny, z należytym szacunkiem i poszanowaniem Twojej godności. 
Masz prawo żądać szczegółowej informacji o Twoich prawach i obowiązkach w danej sprawie. Masz pełne prawo do należytego i wyczerpującego informowania Cię o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie przedmiotowego postępowania administracyjnego. Natomiast urzędnik ma obowiązek poinformować Cię, czy złożony przez Ciebie wniosek wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz podać wysokość tej opłaty i sposób jej uiszczenia.
Będziemy czuwać, by uczestnicząc w postępowaniu nie została poniesiona przez Ciebie szkoda z powodu nieznajomości prawa. W tym celu udzielimy Ci niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 
Masz pełne prawo do informacji dotyczących zasadności przesłanek, którymi będziemy kierować się przy załatwieniu Twojej sprawy. Masz także prawo wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań jeszcze przed wydaniem decyzji.
Będziemy działać wnikliwie i szybko posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia Twojej sprawy. Otrzymasz rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.
Masz prawo znać imię i nazwisko urzędnika prowadzącego Twoją sprawę. Jeżeli masz wątpliwości, zwróć się do niego o ich wyjaśnienie.
Proces komunikacji w trakcie załatwiania sprawy jest procesem obustronnym. Chcemy, abyś był w nim naszym partnerem, dlatego też:

• współpracuj z nami udzielając wyczerpujących informacji o swoich danych osobowych i przedmiocie sprawy; 
• pytaj, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości; 
• przychodź punktualnie na wezwanie lub poinformuj nas, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny nie możesz przybyć. 
 
TERMINOWE ZAŁATWIANIE SPRAW
Jeżeli przedstawiłeś urzędnikowi wszystkie niezbędne dokumenty, a w zbiorach ewidencyjnych Wojskowej Komendy Uzupełnień zawarte są wszystkie informacje niezbędne do załatwienia Twojej sprawy, powinna ona zostać rozstrzygnięta bez zbędnej zwłoki.  
Jeżeli ze względu na złożoność sprawy postępowanie przedłuża się, urzędnik ma obowiązek poinformować Cię o tym fakcie i określić termin załatwienia sprawy.  
Na Twoje wyraźne żądanie urzędnik jest zobowiązany przesłać wydaną decyzję lub zaświadczenie pod wskazany przez Ciebie adres. 
 
SKŁADANIE ODWOŁAŃ, PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW
Masz prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do organu drugiej instancji, wskazanej w pouczeniu decyzji, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.  
Jeżeli decyzja jest niezgodna z prawem, masz prawo zaskarżyć ją do Sądu Administracyjnego, jednak dopiero po wykorzystaniu wszystkich możliwych środków odwoławczych.  
Możesz także składać petycje, skargi i wnioski w związku z działalnością Wojskowej Komendy Uzupełnień. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadania przez urzędnika lub przewlekłe załatwianie sprawy. Masz prawo składać także petycje, skargi i wnioski w imieniu własnym, jak i innych osób, jeżeli uzyskasz na to ich zgodę. Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00 po uprzednim osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia. Osoby zamieszkujące poza m. Kołobrzeg – w każdy dzień pracy, po uprzednim osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia pod nr tel. 261 223 120.
Ponadto petycje, skargi i wnioski można składać w formie pisemnej w kancelarii jawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w pomieszczeniu nr 208 w godzinach urzędowania.

Zdjęcia

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.