Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Zadania:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kołobrzegu jest terenowym organem wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

 

Do zadań Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy:

  • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  • administrowanie rezerwami osobowymi;
  • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
  • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
  • gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;
  • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
  • promocja obronności i służby wojskowej;

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl